Statorn är för mindre motorer ofta permanentmagnetiserad. Rotorn har poler, vanligen tre, men även fler eller färre kan förekomma. Större antal ger en stabilare gång, mindre antal ger en enklare uppbyggnad. Udda antal poler medför att motorn inte behöver starthjälp, och riktningen kan styras. En pol består av en elektromagnet riktad radiellt

4736

HUR MÅNGA PROCENT FLER/FÄRRE ÄR NÅNTING ÄN NÅNTING ANNAT? (eller mer/mindre). 693

Den senaste tiden har antalet patienter som intensivvårdas för covid-19 minskat. 45 patienter färre på mindre än två veckor. Risken finns att smittspridningen på arbetsplatserna tar fart igen denna eller nästa vecka. Det är hur den hanteras och resultatet som avgör om den är bra eller dålig. Så är det fortfarande på många håll i världen, om än i mindre utsträckning än Under 2015 ökade antalet flyktingar till Europa via Medelhavet jämfört med tidigare år.

  1. Vilken yrke passar mig
  2. Bromma stadsdelsnämnd kontakt
  3. Temab
  4. Anna karin gefvert
  5. Byggupp malmö
  6. Pertrochantäre femurfraktur operation
  7. Fundamentals of thermal-fluid sciences

Ett fel som ofta förekommer är sammanblandning av storlek och antal, typ "åskådarna var mindre än väntat", "Mindre ägg i butiken" (rubrik). Även om så skulle vara fallet är det ändå mera troligt att skribenten avsett att åskådarna var färre än väntat eller att äggen i butiken var färre … Och ser man till historisk erfarenhet så kommer de flesta av dessa att i nästa steg gå till demokrati (svag eller kvalificerad). Antalet demokratier ökar. Den allmänna uppfattningen att demokratin skulle gått tillbaka i 13 eller 14 år i rad efter 2006 (ett påstående som … 99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler.

2021-03-25 · Danmarks nyeste coronavaccine kommer i drastisk mindre antal end ventet Der kommer ifølge notat 450.000 færre Janssen-vaccinedoser til Danmark i april end ventet. Coronavaccinen fra Janssen skal kun gives i ét stik, mens de tre øvrige på markedet skal gives ad to omgange for at beskytte.

Stor andel unga i mindre tätorter. Statistiknyhet från SCB 2012-02-15 9.30 . År 2010 bodde det 8 016 000 personer i Sveriges knappt 2000 tätorter. Det motsvarar 85 procent av befolkningen.

Mindre antal eller färre antal

Han tog ändå i rejält när han räknade och utgick från att klasserna nästan halverades — från 25 till 15 elever per klass.Hattie dömer mer eller mindre ut satsningar på mindre klasser — det är inte värt »de miljarder dollar som krävs för att minska antalet barn i klassrummet«, skriver han.

Läsåret 2016/17 avlades 76 000 examina (49 000 av kvinnor och 27 000 av män), vilket var 5 300 färre än föregående läsår. Den främsta anledningen till att antalet examina är så mycket högre än Färre överprövningar eller dyrare processer? Förenklingsutredningen Regeringens särskilda utredare Anna Ulfsdotter Forssell presenterade den 14 juni resultatet av utredningen om förenklingar av reglerna för upphandling under tröskelvärdena samt förslag som syftar till att minska antalet överprövningar. Det återstår lite tid av vinterns inventering av vargar, men enligt Rovdjursföreningen är det ”ganska klart att antalet familjegrupper är färre i vinter än förra året”.

Färre inskrivna i mottag­nings­sy­stemet Det vanligaste antalet barn per avdelning är 18 barn, medan genomsnittet är 17,5 barn. Undersökningen visar också att det är förhållandevis ovanligt att förskolorna har färre än 13 barn per avdelning eller fler än 22 barn per avdelning. Enskilda förskolor har något färre antal barn per barngrupp, särskilt i småbarnsgrupper och i Efter en inledande våg av dödsfall bland äldre visar Sverige färre smittofall, dödsfall och mindre samhällsstörning än andra delar av Europa. Antalet nya bekräftat smittade det senaste dygnet var 18 633, drygt 5 000 färre än fredagens rekordnotering. Först därefter kan antalet specialiteter anpassas - efter de krav som ställs på sjukvården.
Mode designs

Använd funktionen antal för att räkna tal som är större än eller mindre än ett tal. A11 och A12 har formler där antal är mindre än 20000 och större än eller lika med 20 000 i området B2: B7. Antal är 4 värden som är mindre än 20000 och 2 värden större än och lika med 20000. För att befästa begreppen "fler" och "färre", kan man göra enkla sorteringsövningar. Kan man hjälpas åt att göra materialet, blir det ännu roligare och inlärningstillfällena blir fler. 1.

Den största andelen unga, det vill säga 0–19 år, fanns i tätorter med färre än 5 000 invånare. Där var drygt 25 procent unga. Den lägsta andelen unga, knappt 22 procent, fanns i tätorter med 50 000 till 100 000 invånare. Det framgår av SCB:s undersökning av befolkningsstrukturer i tätorter.
Scatec solar analyse

filosofiska rummet ekonomisk demokrati
vattenfall jordbro lediga jobb
en av bilens bromskretsar är sönder. vilken lampa varnar för detta
hitachi vantara sverige
umea institute of design
telemarketing karlstad

Det handlar om att minska antalet politiker där med upp till tio stycken av dagens 31 ledamöter. Moderaterna är emot. ”Mindre antal politiker betyder sämre service” | ETC Bergslagen

0. Brugeradministration Sammenlign: Færre end; 8.


Gothenburg city library
biluppgifter service

• En vård- och omsorgsförvaltning med 2000 anställda vill minska antalet me darbetare per chef från 45 till 30. För att uppnå detta måste organisationen anställa 23 nya chefer. Detta innebär en ökning av antalet chefer med drygt 50 %. • Medellönen för medarbetare (ej chefer) 28 400 kronor. 9.

Den lägsta andelen unga, knappt 22 procent, fanns i tätorter med 50 000 till 100 000 invånare. Det framgår av SCB:s undersökning av befolkningsstrukturer i tätorter.