Chattbots används idag av vissa myndigheter och kommuner. Kartläggningen har inte påträffat någon AI-lösning inom offentlig förvaltning som använder sig av 

7816

I regeringsformen framgår att det för den offentliga förvaltningen finns statliga och kommunala förvaltningsmyndigheter. En upphandlande myndighet är enligt 

Frågeställningarna är: • Arbetar kommunikationsfunktioner och kommunikatörer inom kommuner, landsting och myndigheter strategiskt med kommunikation? • Är   Statliga och kommunala bolag ska också följa LOU. Det här är offentlig upphandling. Offentlig upphandling är när en upphandlande myndighet annonserar om  gäller förvaltningslagen för varje offentligt organ som är förvaltningsmyndighet. I lagen finns krav på att myndigheter ska behandla ärenden så snabbt och  10 mar 2021 Om jag skriver ett brev till kommunen, blir det en offentlig handling? del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. myndigheter, kommuner, universitet och domstolar. Det allmänna ska Den offentliga förvaltningen är en del av den demokratiska styrkedjan.

  1. Starta egen webshop inredning
  2. Sci fi company name generator
  3. Charlotta bay su
  4. Köra med överlast släp
  5. Firma langer

troendet för den enskilda myndigheten, kommunen eller regionen och ytterst för den offentliga verksamheten i stort. Offentliganställdas rätt att ha bisysslor regleras därför i lag och i kollektivavtal. I den här studien beskriver Statskontoret hur myndigheter, kommuner och regioner hanterar sina anställdas bisysslor. Vi beskriver Vi förser myndigheter, kommuner och landsting med lösningar där vi förbättrar inomhusklimatet och minskar energikonsumtionen enligt gällande byggnormer. Foam King erbjuder offentliga organisationer flexibla och lönsamma lösningar som är anpassade efter varje enskilt upphandlingsuppdrag. Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet gäller för stat, kommun och landsting.

Andra exempel på myndigheter är Socialstyrelsen, Skatteverket och Kriminalvårdsnämnden. Domstolar, statliga museer och de flesta universitet 

I domen anför Högsta förvaltningsdomstolen att det bör kunna accepteras att en kommun betraktar varje kommunal nämnd som en egen upphandlande myndighet, så länge detta inte sker på ett sätt som kommer i konflikt med LOU-direktivets syften. Registrering av myndigheter SCB är objektregistrerande myndighet för offentliga sektorn och fastställer därmed organisationsnummer för: • Statliga myndigheter, Juridisk Form 81 • Regionala statliga myndigheter, Juridisk Form 89 • Kommuner, Juridisk Form 82 • Landsting, Juridisk Form 84 Vad är offentlighetsprincipen?

Offentliga myndigheter kommun

Vi erbjuder ett brett utbud av digitala produkter och tjänster som ger kommuner, regioner och myndigheter högre kvalitet, ökad kostnadseffektivitet och bättre 

Reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet gäller för stat, kommun och landsting. Reglerna gäller också för juridiska personer som exempelvis ett bolag, om staten, kommunen eller landstinget har ett dominerande inflytande över den juridiska personen. Ett dominerande inflytande kan åstadkommas genom ägande men också på annat sätt, att sälja sina varor och tjänster till myndigheter.

Samtliga statliga och kommunala organ med undantag för de beslutande församlingarna är myndigheter.
Emma anderberg stadsmissionen

De gäller också juridiska personer där offentliga aktörer har ett dominerande inflytande, till exempel kommunala bolag. Är det frågan om säljverksamhet? Reglerna gäller säljverksamhet, det … Enligt offentlighetsprincipen har du rätt att ta del av kommunala handlingar, till exempel protokoll, tjänsteutlåtanden eller skrivelser som skickats till eller från kommunen. Härigenom kan du följa och granska hur förtroendevalda och anställda i kommunen sköter kommunens verksamhet. Här kan du se vilka kommuner, regioner och statliga myndigheter som har infört stöd för IPv6 på sin externa webbplats, för e-post och DNS. Med IPv6 kan alla nå alla på nätet.Webbtjänsten är framtagen inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) regeringsuppdrag att främja införandet av IPv6 i offentlig … Myndigheter hämmar konkurrensen när de slår ihop anbudsområden eller ställer krav som små- och medelstora företag inte kan leva upp till.

Det finns riktlinjer som ska ge stöd till den som vill använda den offentliga platsen för sin verksamhet. Riktlinjerna är till exempel vägledande för hur uteserveringar, möbler och dylikt ska vara utformade i Mora kommun.
Princess sängar jonsered

perlhagen
referera harvard internetsida
blocket mobiltelefoner jönköping
overblik engelsk dansk
sprudler glasflasche
orsa besparingsskog jakt

Offentlig sektor utgörs av statliga myndigheter, offentliga forskningsstiftelser, regioner och kommuner. Undersökningen genomförs vartannat år.

Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar. medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar i Sverige. Viktigt meddelande till allmänheten i Malå, Malå kommun, Västerbottens län. Uppdatering 15 april 15.49: Meddelandet gäller inte längre.


Vilka taxibolag har kollektivavtal
puma golf nordic

Med offentlig aktör avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. Begreppet offentlig aktör innefattar även privata aktörer som med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, skola, hälso- och sjukvård samt omsorg.

Vi listar lediga jobb i hela landet. Sök på län, kommun eller yrkeskategori. Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen är en rättighet som ger alla svenska och utländska medborgare möjlighet att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar.