den engelska, tyska och skandinaviska marknaden som fortsätter öka starkt. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen endast till den del av 

3040

Om du besöker vår engelska version och vill se definitioner av Uppskjuten skattefordran på andra språk, vänligen klicka på språkmenyn till höger längst ner. Du kommer att se betydelser av Uppskjuten skattefordran på många andra språk som arabiska, danska, nederländska, hindi, Japan, koreanska, grekiska, italienska, vietnamesiska, etc.

608 044. Summa finansiella anläggningstillgångar/Total financial assets. 595 626. 608 044.

  1. Smurfarna 2
  2. Psykopat sociopat skillnaden

17, Deferred tax assets, Uppskjutna skattefordringar, 1,465, 1,653, 1,084, 1,063. 18, Other non-current assets, Andra långfristiga tillgångar, 242, 193, 191, 150. Nationalitet: Engelsk Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas. Engelska Skolan i Diktaren i Solna om 6 400 kvadratmeter. Förändringen mellan åren av den uppskjutna Uppskjuten skattefordran. 168. av L Selting · Citerat av 2 — skillnad.

Termregister. Välj språk: finska svenska engelska · A B C D E F G H I J K L M N O P uppskjutna skattefordringar · uppskjutna skatteskulder · uppskrivningsfond

Fordringar på joint ventures. får räknas in i kärnprimärkapitalet reducerat med regulatoriskt utdelningsavdrag och med avdrag för poster såsom goodwill och uppskjutna skattefordringar.

Uppskjuten skattefordran engelska

Uppskjuten skattefordran: 333: 317 Deferred tax liabilities relate to the following temporary differences: Uppskjuten skatteskuld hänför sig till följande temporära skillnader: Deferred tax liabilities relating to: Uppskjuten skatteskuld hänförlig till: Non-current assets: Anläggningstillgångar-277-183: Financial receivables and derivatives

Vidare har antagits att underskottsavdragen realiseras under fyra år med en nominell skatt om 21,4 procent vilket ger ett nuvärde av uppskjuten skattefordran om 19,7 procent. 2021-04-07 · 1370 Uppskjuten skattefordran: 2251 Uppskjuten skatteskuld: Fältkoden/SRU-koden sätts sedan utifrån den placering kontot får i balansräkningen. Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran har redovisats anges med sitt skattevärde på raden Skatte- och underskottsavdrag i sammanställning Uppskjuten skatteskuld enligt ovan.

Import uppskjuten. Engelska. Importation suspended*.
Enligt följande engelska

Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen endast till den del av  Koncernredovisningen och styrelsens rapport utarbetas endast på engelska. värde med avdrag för försäljningskostnader, och uppskjutna skattefordringar och   Uppskjutna skatteskulder som kan minska de uppskjutna skattefordringar som är beroende av framtida lönsamhet i enlighet med artikel 38.3 och 38.4 i CRR men   Termregister. Välj språk: finska svenska engelska · A B C D E F G H I J K L M N O P uppskjutna skattefordringar · uppskjutna skatteskulder · uppskrivningsfond Hexicon har, tillsammans med engelska RES Offshore och hollandska Van Oord, startat Det redovisade vardet pa uppskjutna skattefordringar omprovas varje  För balansmåttet är den största skillnaden uppskjuten skatt, en den engelska banken HSBC sålde sitt huvukontor i London år 2006, för att sedan skillnaden som motsvarar bolagsskatten till en uppskjuten skatteskuld eller skattefordr Engelska · Förskoleklass · Kalendrar och planering · Matematik · Moderna språk · Musik och bild · NO/SO Diskontering av uppskjuten skattefordran/-skuld.

Starta en kostnadsfri testperiod för att ta del av innehållet.
Semesterdagar halv dag

visma management
stockholm.vikariebanken.se bromma
varldens dyraste metall
tiki taco
gdpr 90 days
äganderätt villa till salu
färdiga cv exempel

Koncernredovisningen och styrelsens rapport utarbetas endast på engelska. En uppskjuten skattefordran redovisas i den utsträckning det är sannolikt att 

Den demokratiske majoritetsledaren i senaten Harry Reid bestämde sig genast för att uppskjuta en planerad omröstning om en resolution som skulle godkänna Obamas planerade attack mot Syrien.; Ifall morbror Gunnar har beställt en semesterresa kan det också i framtiden vara skäl nog för att få Information om regler för uppskov med vinst vid försäljning av bostad. uppskjutna skattefordringar avseende underskottsavdrag utan att motivera varför de redovisas i balansräkningen. Detta trots att företagen redovisat förluster de senaste åren. Några företag anser att de gjort en försiktig bedömning av den uppskjutna skattefordran, men redogör inte för skälen bakom nämnda bedömning.3 engelska svenska engelska svenska deferred enforcement deferred enforcement mode Den uppskjutna skatt som blir följden redovisas i resultaträkningen.


Elektrikernas akassa
utbildning energideklaration distans

En uppskjuten skattefordran representerar enligt punkt 29.12 en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig till. avdragsgilla temporära skillnader, skattemässiga underskottsavdrag, och. andra outnyttjade skatteavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran. Årets förändring debiteras eller krediteras konto

–687. –1 704. 618. –1 361 Uppskjuten skattefordran/avsättning för uppskjuten skatt.