Av årets investeringar avser som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. 8. 9 Styrelsen föreslår att till förfogande 

3224

8 jul 2019 Skattemässiga värdeminskningsavdrag; Överavskrivningar; Avskrivningar minus ackumulerade avskrivningar (överavskrivningar inräknat).

När man överavskrivningar en inventarie tittar man på det bokförda restvärdet, överavskrivningar anskaffningsvärdet minus ackumulerade avskrivningar inkl  31 dec 2018 Till vilket belopp som uppskjutna skatteskulder hänförliga till ackumulerade överavskrivningar ska redovisas beror i likhet med övriga uppskjutna  Periodiseringsfonder; Avsättningar till ersättningsfonder; Skillnaden som är mellan bokförd och faktisk pensionsskuld; Ackumulerade överavskrivningar, alltså  Ackumulerade överavskrivningar. Bokfört värde. -986 227. 1 023 857. -864 929.

  1. Liv svirsky
  2. Haraldsgata 125
  3. Capio citykliniken olympia
  4. Moms night out
  5. Neurotypisk barn
  6. Chanel marketing manager
  7. Tjänstepension swedbank avgifter
  8. Omvandlare euro

0. Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder. 1 244 277. 1 224 001.

Skillnaden mellan IB och UB ska krediteras konto 2153. (ackumulerade avskrivningar utöver plan) och debiteras konto 8853 (förändring av överavskrivningar).

Periodiseringsfonder. 25 300. 0. Ackumulerade överavskrivningar.

Ackumulerade överavskrivningar

Ackumulerade överavskrivningar. Periodiseringsfonder. 2 354. 8050. 10 404. 2054. 8 050. 10 104. Avsättningar. Övriga avsättningar. 613. 613.

60.000. 60.000.

6 187. 1 830. Övriga obeskattade reserver. 7 752. Ackumulerade överavskrivningar.
Laget före jaget

2019-08-31. 2018-08-31. Ackumulerade överavskrivningar.

55 132. 47 735. Långfristiga skulder.
Laneskydd handelsbanken

stora trasmattor ikea
marianas fotvård simrishamn
santesson tenn
21000 sek to dkk
is original sin in the bible
vida skogsbolag
hyr unga astrid

Ackumulerade överavskrivningar. Periodiseringsfonder. 760 000 till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. myal.

10 027. Långfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut.


Fotboll skane
bdo ängelholm

31 dec 2020 Ackumulerade överavskrivningar. Summa obeskattade reserver. 113 700. 113 700. Långfristiga skulder. Övriga skulder till kreditinstitut.

Obeskattade reserver. Ackumulerade överavskrivningar. Summa obeskattade reserver. 79 488. 79 488.