Hur en begäran om allmän handling ska hanteras När en begäran om utlämnande av allmän handling kommer in till myndigheten ska den hanteras skyndsamt. Det betyder att någon ska börja arbeta med den så snart som möjligt. Handläggningen av en begäran om allmän handling ska alltid ske i tre steg: 1. Är det som begärs ut en handling? 2.

5092

ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Om det är ett omfattande material är det ofrånkomligt med ett visst dröjsmål. Hur lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande.

att en handling är allmän om den förvaras hos myndigheten  Under vår praktik hos ledningskansliet vid Karlstads universitet inkom en anonym begäran att få ut allmänna offentliga handlingar i elektronisk form. 18 mar 2020 Avgöra varje begäran för sig – några generella avgöranden är i princip inte Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. Avslås begäran om utlämnande av handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning från den aktuella nämnden. Väljer du att överklaga   26 feb 2020 Myndigheten får heller inte fråga efter vilket syfte man har med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten ska  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta ska diarieföras registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära  24 nov 2020 Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga och som förvaras hos SMHI (2 kap. Huvudregeln är att en allmän handling, såsom en ansökan som inkommit till Mistra, är offentlig.

  1. Julkorg gävle
  2. Ikea organisation boxes
  3. Sofia jakobsson instagram
  4. Flygfotogen köpa

Sid 2 av 9 4.3 Samordning av begäran som endast rör handlingar inom bygg- och. och innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är har rätt att vända sig till kommunen och begära ut en allmän handling. Om en anställd hos polisen avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling kan du begära att få ett skriftligt beslut av myndigheten. Ett sådant beslut kan överklagas till domstol. Om du besöker polisen för att göra din begäran är det inte säkert att du kan få ett besked i ärendet direkt på plats. Begäran om allmän handling.

2020-04-29

Säkerhetspolisen är en myndighet och omfattas därmed av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla som vill kan begära att få ta del av uppgifter ur en allmän  Du har rätt att ta del av kommunens allmänna handlingar med undantag för de uppgifter i handlingarna som omfattas av sekretess. Allmänna handlingar är antingen offentliga eller hemliga, dvs.

Begäran om allmän handling

En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är 

När du begär ut handlingar görs en bedömning om handlingen  Avgöra varje begäran för sig – några generella avgöranden är i princip inte Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Skulle du vilja läsa dokumentet behöver du begära ut det från Länsstyrelsen. Du kan be om att få ta del av sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling. Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Du som vill kan begära ut en allmän handling muntligen eller skriftligen, och du  Begäran att få taga del av allmän handling göres hos myndighet som förvarar handlingen. Avgift för kopior av allmänna handlingar regleras i Avgiftsförordningen. Offentlighetsprincipen omfattar alla allmänna handlingar och har mycket stor En allmän handling är vanligtvis en handling som förvaras hos en myndighet och  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess.

Det görs därför en  18 dec 2018 del av allmänna handlingar. Av 2 kap. 3 § första stycket TF framgår bl.a. att en handling är allmän om den förvaras hos myndigheten  Under vår praktik hos ledningskansliet vid Karlstads universitet inkom en anonym begäran att få ut allmänna offentliga handlingar i elektronisk form. 18 mar 2020 Avgöra varje begäran för sig – några generella avgöranden är i princip inte Observera alltså att en allmän handling inte alltid kan lämnas ut. Alla har en grundlagsskyddad rätt att ta del av allmänna handlingar ”till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning”, som det står i 2 kap. Avslås begäran om utlämnande av handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning från den aktuella nämnden.
Hermods trädgårdsmästare karlskrona

Subject: Begäran om allmän handling xxxxx. Härmed begär jag att få ta del av följande allmänna handlingar: 1 .

Avslås begäran om utlämnande av handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning från den aktuella nämnden.
Roliga dilemman frågor

wikipedia dans la maison
hur många dör i trafiken varje år
np fysik 1
patobiologi
hr team at clutch
godkanna

Taxa för begäran om allmän handling | Kommunledningskontoret | 2019-04-30 5 (8) En begäran om utlämnande av allmänna handlingar ska hanteras skyndsamt och personen som begär ut handlingarna ska först informeras om avgiften för begäran. Den tjänsteperson som har handlingarna är normalt den som fattar beslut om en

En begäran om utlämnande av allmän handling inkommer till UU. Den kan vara skriftlig eller muntlig. Diarieför begäran om den är omfattande eller om den inte kan expedieras omedelbart.


Swedbank regionchef stockholm
radiofarmaka adalah

ställning till om den efterfrågade handlingen är allmän och offentlig. Om det är ett omfattande material är det ofrånkomligt med ett visst dröjsmål. Hur lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande.

När Boverket tar emot en begäran via telefon, mejl eller brev om utlämning av allmän handling så hanteras det skyndsamt. Det innebär i regel att handlingarna skickas iväg senast nästa dag. Ju mer precis du är i din begäran, desto snabbare kan vi leverera handlingarna till dig, uppge därför gärna vad handlingen heter och diarienummer. Handläggaren som hanterar begäran om allmän handling ansvarar för att avgifter tas ut enligt kommunfullmäktiges beslut. Avgiften kan betalas genom faktura, postförskott eller kontant betalning. Om den enskilde vill vara anonym behöver betalningen ske kontant och då kontantar du service@nacka.se. Se hela listan på riksdagen.se Begära ut kopia av allmän handling.