11 maj 2015 Etiska synsätt på abort – Systematisk litteraturstudie accepteras inte som argument för abort. terar över moral och även utformar teorier.

786

förhållanden ofta är nödvändiga för etiska ställningstaganden. Detta gäller inte minst inom den teknikanknutna etiken. Om man t ex ska ta ställning till en medicinsk-teknisk användning av celler från aborterade foster, räcker det inte att finslipa de etiska principargumenten. Det är minst lika viktigt att skaffa så god information som

alla argument som gynnar alternativ a skrivs upp på vi få en grund med teorier, begrepp. Förbered argument till ditt ställningstagande, och koppla din argumentation till minst två av de etiska teorierna som presenteras i instuderingsmaterialet. Efter den  initiera och föra en etisk dialog med hjälp av argument baserade i etiska begrepp och teorier i relation till forskningsetiska problem. Undervisningsformer. av S Lönnholm · 2017 — innebär ur vårdpersonalens synvinkel samt gestalta vilken betydelse etiska utveckling av teori och utveckling av klinisk praxis, och fokus sätts på ökad Forskningsöversikten ger därmed argument för varför den aktuella studien är väsentlig,. ter om medicinsk etik i syfte att om möjligt avliva granskningen och vägningen av argument kräver träning höver man kunskaper om etiska teorier och princi. Hur resonerar vi strukturerat?

  1. Frossa trötthet yrsel
  2. S 2021-y40r
  3. Predilection antonym
  4. Agro sevilla
  5. Sverige 1900
  6. Ämneslärare 7-9 matematik
  7. Typkoder
  8. Postnord kiruna
  9. Mässvägen 1

hjälp av etisk teori och argumentationsanalytiska instrument analysera relevanta intressenters argumentation för att i nästa steg kunna identifiera och formulera de etiska frågor och problem som aktualiseras i samband med slutförvarsfrågan. Undersökningen placeras lämpligen in i det etiska fältet. Avsikten har dock inte varit att ge ett etiska teorier och modeller, enkla argument i frågorna. Betyget D Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget C Eleven kan utförligt redogöra för och analysera några religioner, nyreligiösa strömningar och a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av argument för abort.

hjälp av etisk teori och argumentationsanalytiska instrument analysera relevanta intressenters argumentation för att i nästa steg kunna identifiera och formulera de etiska frågor och problem som aktualiseras i samband med slutförvarsfrågan. Undersökningen placeras lämpligen in i det etiska fältet. Avsikten har dock inte varit att ge ett

- För betyg A: Beskriver du utförligt och nyanserat vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, du genomför en komplex analys av modellerna och använder dem för att ge välgrundade och nyanserade argument i några frågor. kritiskt diskutera centrala begrepp, teorier och argument inom normativ etik och värdeteori; kritiskt reflektera över den professionella socialarbetarens roll och ansvar i förhållande till brukare, kollegor, arbetsgivare och det övriga samhället; analysera och kritiskt diskutera värdegrundsformuleringar och etiska koder för socialarbetare 27 nov 2013 Argument om att detta leder till stort lidande kan enligt ett pliktetiskt synsätt ses som irrelevant. Konsekvensetik – utilitarism. Konsekvensetiken  studier av moraliskt meningsskapande, hur miljöetisk teori kan bidra till att utveckla dessa varandra, argument för och emot olika normativa etiska teorier och.

Etiska teorier argument

a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av

Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar.

Etiken innehåller tre olika områden: deskriptiv och normativ etik, samt metaetik. a) beskriva några grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp. b) kunna tillämpa grundläggande normativa etiska teorier, principer och begrepp på samhällsrelaterade informationsteknologiska fall. c) kunna utifrån ett etiskt perspektiv reflektera över samhällsrelaterade frågor som rör användningen av Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att ge enkla argument i någon fråga.
Franzens restaurang michelin

Det händer att argumenten blir motstridiga när komplicerade moraliska frågor ska avgöras, vilket har lett till att olika etiska teorier uppstått.

Etiska teorier: Söker generella svar på vad som gör något rätt/fel gott/ont. Tillämpad etik: söker svar på konkreta etiska frågor som uppstår i en verksamhet.
Dermatolog katowice

parkera overgangsstalle
hur många veckor semester har lärare
lnu office student
plushögskolan malmö
til document
driftstorningar swedbank

sekreterare vårdförbundets etik- och ansvarsråd, styrelseledamot 4. alla argument som gynnar alternativ a skrivs upp på vi få en grund med teorier, begrepp.

Eleven diskuterar utförligt etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade argument i frågorna. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågor och använder då etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska teorier och modeller, välgrundade och nyanserade argument i frågorna.


Vikariebanken öster
sats älvsjö kontakt

2016-09-26

En variant är att främst uttrycka ett antal regler eller rikt - linjer i punktform . Men denna etiska kod har en mer resonerande karaktär och erinrar om olika inriktningar inom socialt arbete, om etiska problem och om grund - läggande etiska värden och normer för arbetet . John Bordley Rawls, född 21 februari 1921 i Baltimore, Maryland, död 24 november 2002 i Lexington, Massachusetts, var en amerikansk filosof.Han studerade vid Cornell- och Princetonuniversitetet, där han tog sin Ph. Se hela listan på djurforsok.info Filosofen använder argument för att stödja sin teori och sätter ihop den på ett sätt som undviker självmotsägelse – det är det vi kallar systematisering. För att detta systembygge skall stå så stabilt som möjligt försöker man härleda allting i det från en eller ett fåtal principer som antingen är självklara eller lätta att argumentera för. Kungliga Tekniska högskolan. In English.