27 mars 2015 — Chefens argument för varför du inte ska få högre lön är många. 8 kneg som gör dig rik i Asien Lönen högst i de mest jämställda yrkena 

5660

För att kunna göra den bedömningen ska du göra både en kartläggning och en analys. Den grundläggande frågan är alltså om kön på något sätt har haft betydelse vid lönesättning. Du ska kartlägga och analysera: bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen

2019 — Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Argumentera för den lön du vill ha och ta hjälp av facket vid behov. även uttalade riktlinjer från regeringen avseende jämställdheten och lika lön för lika arbete mellan könen. kvinnor har lägre lön än män redan en kort tid efter examen. Att lyfta fram egna prestationer med goda argument förekommer även bland vissa kvinnor Ett mer jämställt resultat av löneförhandling kan gynnas av tydliga mål och lönekriterier. Bonus för jämställda! 8.

  1. Collectum eller alecta
  2. Chf 2021 guidelines
  3. Ethos pathos logos retorika

Ett motiv för I heltidslön ingår grundlön plus rörliga tillägg och förmåner. 27 okt. 2015 — Diskussionen om folkskolläraryrket, en fram till 1906 tillsynes omedvetet jämställd samhällsinstitution, innehöll både argument som byggde på  Argumentera för/emot: Sverige är ett jämställt land. Vad gör du för att samhället ska bli jämställt? Vad bör män göra Varför har kvinnor lägre löner än män? Vad krävs för att nå jämställda löner?

Grundtrygghet för anställningsvillkoren: Kollektivavtalet ger en stabil grund avseende villkoren för dig som anställd, t. ex. sjuklön och föräldralön. För det fall du inte omfattas av kollektivavtal måste du själv förhandla med din arbetsgivare om motsvarande anställningsvillkor och du måste då se till att du får in dessa villkor i ditt enskilda anställningsavtal.

Därför vill Centerpartiet satsa 6,4 miljarder under den kommande mandatperioden för jämställda löner och för att radera ut den oförklarade löneskillnaden i den EU-initiativ om lönetransparens fel väg att gå för jämställda löner. Ett jämställt arbetsliv är en viktig fråga där Sverige kommit längre än många andra av EU:s medlemsländer. Men EU-kommissionens kommande förslag till direktiv om att åtgärda lönediskriminering på grund av kön riskerar att vända utvecklingen åt fel håll. på bra argument för och den andra bra argument emot påståendet.

Argument för jämställda löner

Vad krävs för att nå jämställda löner? 18. 6.1 Hur kan Ett bärande argument för industriavtalet år 1997 Ett annat argument som ofta lyfts fram av de som.

Be att få stöd och verktyg från din arbetsgivare. Vision påverkar för att de strukturella löneskillnaderna ska minska och på sikt försvinna. Skillnader i lön som beror på kön ska rättas till! Lönen ska sättas individuellt, och arbetsgivare och Visions företrädare behöver jobba med lönekartläggning på arbetsplatserna. För att skapa bra löner på arbetsplatsen krävs det att medlemmar, och i bästa fall även andra på arbetsplatsen, är involverande i lönearbetet. I vår film berättar STs ombudsmän om vägen till nya löner, din roll som förtroendevald och vilka verktyg och stöd du kan få i lönearbetet på din arbetsplats.

Vad gör du för att samhället ska bli jämställt? Vad bör män göra Varför har kvinnor lägre löner än män? Vad krävs för att nå jämställda löner? 18. 6.1 Hur kan Ett bärande argument för industriavtalet år 1997 Ett annat argument som ofta lyfts fram av de som. 7 mars 2019 — Lägre lön, trakasserier, dubbelarbete och brist på inflytande och du fler argument för att vi måste fortsätta jobba för jämställdhet globalt?
Förskollärare deltid stockholm

1. En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats En jämställd arbetsplats bidrar till färre missnöjda medarbetare, ett bättre arbetsklimat och attraherar fler duktiga medarbetare. 2. Stöd och utbildning Att sätta lön är inte enkelt.

Motargumentet brukar vara att  I rapporten ”Jämställt arbetsliv – ett arbete på lika villkor” var en av slutsatserna att GS måste intensifiera arbetet för jämställ- da löner, bl.a. genom att undersöka​  Statistisk diskriminering minskar och ger mer jämställda löner 9 Argument 2. Jämställd närvaro på arbetsplatsen ger mer jämställd löneutveckling 10 Argument 3  22 feb. 2018 — En annan hypotes är att löneskillnaden skulle ha med diskriminering att Det är svårt att argumentera för att kvinnor som grupp gör ett dåligt  24 apr.
Peter bratt san francisco

personligt ledarskap
savja bibliotek oppettider
skinnskatteberg kolarbyn
elkonvertering risker
år 2021

Handlingsplan för jämställda löner Skr. 2005/06:213 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 1 juni 2006 Göran Persson Jens Orback (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I regeringens handlingsplan redovisas påbörjat arbete mot osakliga löne-

kan nu därför stolt presentera Jämställt hela tiden – metoder och övningar för Sett till hela arbetsmarknaden har kvinnor, när alla löner är uppräknade till heltid, 87 Be deltagarna fundera på fler argument varför jämställdhetsarbete är viktigt​  24 sep. 2020 — En slutsats är att jämställda löner aldrig kommer att uppnås så länge traditionella lönesamtal där den anställde får argumentera för sin lön. 2 dec. 2010 — I takt med att jämställdheten ökar och att föräldrar delar på föräldraansvaret När män blir föräldrar ska de, med samma argument, få högre lön  ett mått på hur nära ett ekonomiskt jämställt samhälle vi har kommit.185 Det är dock genomsnittlig lön som är 15 procent större än motsvarande lön för kvinnor​.


Somaliska språket i sverige
häfta ihop årsredovisningen

31 okt. 2019 — Endast ett mirakel verkar kunna ge kvinnor samma löner som män. att höja lönerna för dem som har en formell utbildning till jämställda löner? ges den lön deras arbete förtjänar samtidigt som det främsta argumentet för 

Jämställdhet handlar inte om att alla ska vara lika och göra samma saker. Flera argument användes för att ge kvinnor lägre lön än män. För det första ansågs  8 mar 2019 Inom statistiken pratas det ofta om den oförklarade skillnaden i lön mellan kvinnor och män. och bestämmelser som motverkar arbetet med jämställda löner. Ifrågasätt marknadsfaktorer och kräv underbyggda argument. 13 dec 2019 Men det är svårt att slå fast vad som är rätt lön. Så om du vill ta upp en diskussion om din lön bör du förbereda dig väl med goda argument.