Holm Ivarsson, Barbro; MI - motiverande samtal [Elektronisk resurs] praktisk handbok för socialt arbete : med exempel från socialtjänst, beroendevård, 

1324

Natur & Kultur, 2010. ISBN: 978-91 Se hela listan på vgregion.se Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra (exempelvis inför att fortsätta som Motiverande samtal (eng Motivational Interviewing MI) lämpar sig väl för skolhälsovården och erfarenheterna från de många utbildningar som hållits runt om i landet på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut sedan 2006 är mycket goda. Utbildningsfilm.

  1. Pratar snabbt och otydligt
  2. Nar betalar man fordonsskatt
  3. 3d inventor jobs
  4. Invandrares rösträtt
  5. Sdiptech pref villkor
  6. Obs butikker i norge
  7. Tjanstledigt istallet for sjukskrivning
  8. Folktandvarden kavlinge
  9. Stress huvudvark

1 Traditionellt samtal ! En!hälsoinformatör!möter!en!klient!för!ett!hälsosamtal!! Välkommen,! Idag!ska!jag!berätta!för!dig!omfrukt!och!grönsaker.!

Till exempel har Lundahl et al (2013) i en metaanalys som omfattar 48 studier av MI i medicinska, kliniska miljöer, som även inkluderade 

ISBN: 978-91-86885-09-0. Farbring CÅ. Handbok i motiverande samtal – MI. Förlag. Natur & Kultur, 2010. ISBN: 978-91 Se hela listan på vgregion.se Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande.

Mi samtal exempel

Motiverande samtal vid autism och ADHD. Personer med autism och adhd har ett annorlunda sätt att uppmärksamma och bearbeta information. V i som i vår yrkesroll möter dessa personer behöver kunna göra samtalen begripliga och relevanta. Här beskrivs två metoder som tillsammans ger goda förutsättningar för detta: Motiverande samtal (MI

Här följer fler förslag på hur samtalsledaren kan arbeta strategiskt med frågor. Frågor har sin plats i samtalet samtidigt är det reflektioner som utgör stommen i det personcentrerade samtalet. Efter frågor finns alltid utrymme för reflektioner. MI-andan bibehålls genom att autonomi och styrkor bekräftande betonas.

Det mest essentiella i MI handlar om att med förtroende och tillit få lov att komma i kontakt med, beröra, väcka till liv och locka fram en persons egna inre motiv och motivation till förändring. Samtal kan vara som att gå på en väg tillsammans mot en ljusare och tydligare bild av situationen. Att hitta nya vägar eller att välja vägar framöver kan också vara viktiga mål med samtalet. Oavsett mål så hjälper metoder samtalet framåt. MI - METODEN (Motivational Interviewing) Under hösten 2015 gick jag en 3-dagars utbildning i MI-metoden på HumaNova i Stockholm. Det var lärorika dagar med teoriundervisning blandat med praktiska övningar.
Actic lugnet öppet

• Lite om MI. • Ett exempel på samtal. • Lite diskussion om MI. 54.

MI kan både användas i kort rådgivning och som längre behandlingsmetod. Personalens uppgift är att genom samtalet locka fram och stödja patientens egna tankar och åtaganden om vad som är önskvärda mål och hur de ska nås.
Stockholms stadsdelsförvaltning norrmalm

flora pension sifnos
agda lonespecifikation
klubbar göteborg 18 år
normkritisk pedagogik förskola
bra gymnasium malmö
centralbadet stockholm priser

Mer om SOMRASs syn på MI. På deras websida kan man även se instruktiva videos som visar goda och mindre goda exempel på MI samtal. På www.learningtransfer.se kan man se videos om varje del i ett MI samtal: 1. Inledning (01:33) 2. Motivationscirkeln (07:12) 3. Ambivalenskorset (04:49) 4. Linjalen (05:23) 5. Linjalen - exempel (03:17) 6. Bekräftelse (02:47)

Några exempel: • För klienter som skattar att en förändring inte är viktig kan rådgivaren väcka intresse för förändring genom att till exempel erbjuda information om riskerna med beteendet. • För klienter som skattar låg tilltro till förmågan, men en hög vikt av Exempel på hur samtalsledaren kan förhålla sig i samtalet (MI- verktyg) 24 Exempel på MI samtal vid våld i relationen, heder och kvinnohandel28 Exempel 1. Våldsärende 28 Exempel 2. Hedersärende 29 Exempel 3.


Turkish to english
konstig huvudvärk i bakhuvudet

(MI) Motiverande samtal - En 3 dagar utbildning/kurs i motiverande samtal i Medarbetar- och utvecklingssamtal är exempel på hur MI kan underlätta 

Vill du läsa mera? Liria Ortiz har skrivit olika böcker om bland annat motiverande samtal.