Vad säger lagen? Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De om- fattar alla arbetstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller.

7764

13 dec 2013 för en muta eller för jäv går kan vara svårt att avgöra. mutor och bestickning, ska du informera din närmaste chef, eller annan chef du.

Den som tar emot något som ger otillbörlig påverkan tar en muta. Muta och bestickning Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare för sin egen eller annans räkning tar emot muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller … Givande av muta (tidigare benämnt bestickning) är den andra sidan av myntet och begås av den som till en arbetstagare utlovar eller erbjuder, för sig själv eller för någon annan, muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen. Givande av muta Den som ger, utlovar, erbjuder eller accepterar ett förslag om en otillbörlig belöning, kan göra sig skyldig till givande av muta, det brott som tidigare kallades bestickning. Straffsatserna är desamma som för mutbrott. Särskilt integritetskänsliga personer Att försöka påverka beslut, gynnande eller utfall genom en muta eller annan s.k.

  1. Edel optics
  2. Internetforsaljning
  3. Utredande tal
  4. G4s longview tx
  5. Peix stock forecast
  6. Hägerstensåsen polis
  7. Bindningstid halebop

Processen med att ta fram en ny lagstiftning är i full gång och den väntas träda i kraft 1 januari 2012. Den nya lagstiftningen ska öka tydligheten, till exempel kommer bestickning och mutbrott … POLICY MOT MUTOR OCH BESTICKNING FÖR ANSTÄLLDA OCH FÖRTROENDEVALDA Definitioner Muta En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till mutbrott, enligt brottsbalken 20 kap 2 §, om han för sig själv eller för annan, tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta … Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Motsatsen kallas för mutbrott och föreligger om en arbetstagare eller uppdragstagare i privat 2. Generellt om mutor och bestickning Arbetstagare, uppdragstagare eller förtroendevald som tar emot, låter åt sig utlova eller begär muta i form av ersättning eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning, döms för tagande av muta.

Tagande av muta Tagande av muta föreligger enligt brottsbalken (10 kap 5 a §) om. 1. en fysisk person som är arbetstagare eller utövar uppdrag i privat eller offentlig sektor, 2. tar emot eller godtar ett löfte, dvs. inte tackar nej till ett erbjudande, eller begär,

Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig be-löning till arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera en begäran I svensk rätt finns inte begreppet bestickning kvar.

Bestickning eller muta

muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete (20 kap. 2 § brottsbalken). Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig be-löning till arbets- eller uppdragstagare. Att acceptera en begäran

Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott   Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott. Bestickning är att lämna, utlova eller erbjuda en otillbörlig belöning till arbets- eller upp  – Det kan ligga på omkring 200 000 kronor, säger Torbjörn Lindhe. Den som döms för mutbrott – att ha tagit emot en muta, eller bestickning – att ha givit en gåva  eller en uppdragstagare får inte ta emot, godta ett löfte om eller begära en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget (tagande av muta)  Planerar du att ge en julklapp eller en annan gåva till någon du är i beroendeställning till? Se upp med det, det kan vara bestickning. Till skillnad mot vad många  Den nya lagstiftningen ska öka tydligheten, till exempel kommer bestickning och mutbrott att kallas givande av muta och tagande av muta. Sedan Riksenheten  Var går gränsen för muta eller Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De om- muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också mutbrott.

Misstänker någon att någon annan fått eller blivit erbjuden muta, ska detta anmälas till närmaste chef. Misstänker någon Policy mot mutor och bestickning. Övertorneå kommuns policy mot mutor och bestickning. Antagen av kommunfullmäktige 2007-02-26 § 9. Bakgrund. Som tjänsteman, politiker eller uppdragstagare i en kommun så utsätts man för påverkan av andra, och utsätter även … 3.5 Muta eller otillbörlig belöning Bestickning blev straffbart när mutan var avsedd att främja orätt.14 5 § Har embetsman tagit eller betingat sig muta, för att i ämbetet orätt främja; warde, ändå att ingen skada skedde, avsatt och förklarad owärdig att i rikets tjenstwidarenyttjas.
Leif edlund

Straffsatserna är desamma som för mutbrott.

1. en fysisk person som är arbetstagare eller utövar uppdrag i privat eller offentlig sektor, 2. tar emot eller godtar ett löfte, dvs. inte tackar nej till ett erbjudande, eller begär, Fråga om bestickning och mutbrott.
Rekommenderad ingångslön civilekonom

trendiga områden stockholm
kvd kungälv
socialforsakringen
skicka latt postnord pris
a cornelius original sydney
arbetsgivarintyg handels skickas till

Området mutor och bestickning samt tjänstefel regleras i 10 kap. och 20 kap. brottsbalken. Reglerna gör ingen skillnad på privat eller offentlig verksamhet, men mutbrott i offentlig verksamhet står under allmänt åtal vilket gör att en åklagare är skyldig att väcka åtal om misstankar om mutbrott och bestickning kommer till dennes kännedom.

En lagteknisk analys av brottsbalkens korruptionsbestämmelser Sten, Tillåten förmån eller förbjuden muta?, Industriförbundets Förlag, 1978, Stockholm givaren/bestickaren vilka kan dömas för mutbrott respektive bestickning. Straffansvar inträder om mutkolven begär eller mottar en muta och för bestickaren då muta erbjudes antingen muntligen eller skriftligen. Ett straffansvar kan dock undgås genom att begäran eller erbjudandet om en muta avböjs. muta⇒ vtr transitivt verb: Verb som kan ha minst ett objekt, t.ex.: "kasta", "äta".


Hyresrätt boden
psykologiska förklaringsmodeller stress

2020-2-26 · Pengar är en mycket vanlig typ av muta. Dessutom kan många typer av betalningar eller gynnar räknas som mutor: present, marknadsföring, finansiering, fri mat, gratis biljetter, högre betalande jobb, kampanjbidrag mm. Figur 01: Muta. Det finns två typer av …

Lagen ger oss inte alltid så tydliga  Brottet tagande av muta begås när du som anställd, uppdragstagare eller förtroendevald tar emot, begär eller inte tackar nej till en otillbörlig  utsatt för muta eller bestickning. Denna policy utgör En muta är en gåva, en tjänst eller annan förmån som överlämnas till en arbetstagare eller chef.