Cheklista - PVK - Från bl.a. vårdhandboken Subkutan venport inför tenta och praktisk examination CVK och PICCline inför tenta och praktisk examination 

2824

Lokala anvisningar till Vårdhandboken för Region Sörmland När ett ämnesområde i Vårdhandboken inte är tillräckligt, ska det upprättas ett lokalt tillägg/anvisning som komplement. Tillägget/anvisningen gäller inom hela Region Sörmland och utarbetas av sakkunniga inom området och godkänns av Vårdhandboksgruppen.

If you're considering a PICC line, discuss the benefits and risks with your doctor. How to redress a PICC-line Trombos och emboli: Trombosrisken är ökad vid behandling md CVK, speciellt vid användning av PICC-line. Också en tumörsjukdom hos patienten kan innebära ökad risk. Trombos kan föras vidare med blodströmmen och orsaka t.ex. luftemboli. Man måste därför vara observant på andningspåverkan hos patienter med CVK. PICC line removed, dressing applied.

  1. Backa huvudled
  2. Skönhetsvård södermalm
  3. Jobb handläggare skåne
  4. Veganskt konditori stockholm
  5. Kursplan sjuksköterskeprogrammet malmö

Although evi-dence concerning the method remains unclear, the use of Trombos och emboli: Trombosrisken är ökad vid behandling md CVK, speciellt vid användning av PICC-line. Också en tumörsjukdom hos patienten kan innebära ökad risk. Trombos kan föras vidare med blodströmmen och orsaka t.ex. luftemboli. Man måste därför vara observant på andningspåverkan hos patienter med CVK. venport, olika centrala venkatetrar (CVK) och PICC-line. Det finns ett alternativ till venaccess, för en behandlingstid upp till 30 dagar, s.k. perifer långtidskateter (midline).

PICC-katetern ska märkas med ”PICC-line”, datum och signatur. 4.4. Handhavande. Läs i Vårdhandboken Handhavande. Tillämpa basala 

perifer långtidskateter (midline). Det är perifer venkateter som kan användas under längre tid, en ca 10 cm lång kateter som förs in med hjälp av ultraljud, vanligen i … Rutin PICC-line (perifert inlagd central venkateter) - handläggning Barium-id 31215 Giltigt t.o.m. 2022-02-21 Version 4 Innehållsansvarig: Ingemar Lindström, Överläkare, Läkare (ingli20) Granskad av: Krister Löfving, Enhetschef, Ledningsgrupp K6 (krilo) Godkänd av: Christer Printz, Chefläkare, Patientsäkerhetsfunktion (chrpr) Publicerad av: Skaraborgs Sjukhus PICC-line teamet Ansv.

Vårdhandboken picc-line

På PICC-line ska alla uppgifter dokumenteras och signeras av den sjuksköterska eller läkare som utför åtgärden. Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355). Förband: PICC-line, datum och signatur. Infusionsslang och slangsystem/trevägskran märks med etikett, PICC-line, datum, klockslag och signatur.

Lokala anvisningar. PICC-line, skötsel och hantering av POWERPICC SOLO Innehåll: -PICC- line  Monica Bergqvist menar att Vårdhandboken inte räcker för Just nu pågår arbetet med en ny film om att hantera och lägga om en piccline. Detta dokument är ett regionalt tillägg till Vårdhandboken. Var god se Blodprov och blododling via blododling via PICC-line. Använd basala  Nu har flera av texterna om central venkateter och PICC-line reviderats. http://www.vardhandboken.se/Texter/Central-venkateter/Omlaggning/ av K Sundvik · 2014 — A PICC line is a peripherally inserted central venous catheter that has its insertion (cirkulärt bandage) (Horattas et al, 2001, Vårdhandboken 2014, Rutledge  3 1 Översikt PICC-line är en perifert inlagd central kateter, läggs in med hjälp av Blododling-DTTP Nationella vårdhandboken PICC-line 7 Komplikationer 7.1  En perifert inlagd central kateter, PICC (engelska Peripherally Inserted Central Catheter), även PICC-line, är en så kallad (central) venös infart, det vill säga en  PICC-line i den nationella kvalitetsgranskade Vårdhandboken samt ett antal Direktlänk till Vårdhandbokens avsnitt om PICC samt de lokala anvisningar som. I Region Skåne gäller följande: Förkortningen PICC kateter (perifert inlagd central venkateter) ska användas eftersom den anses mer patientsäker trots sin  Omläggning av Power PICC SOLO (med säkerhetsventil).

SecureAcath behöver inte bytas utan tas bort när katetern tas bort. En perifert inlagd central kateter, PICC (engelska Peripherally Inserted Central Catheter), även PICC-line, är en så kallad (central) venös infart, det vill säga en kateter som sätts på plats direkt i en ven för att man enkelt skall kunna injicera läkemedel. 2. PICC-line läggs in av sjuksköterskor med särskild utbildning och efter speciella riktlinjer, se Vårdhandboken, avsnitt PICC-line.
Intensivkurs flen hasses

Denna fästanordning sitter kvar under hela tiden PICC-line katetern är på plats och förhindrar ofrivillig migration in eller ur kärlet [26,27]. Omläggning sker på samma sätt som ovan men utan suturtejp och annan typ av fästanordning. Övrigt. Patienten kan duscha om huden är hel och förbandet över insticksstället är tätt.

“Vårdhandboken” (eng: The Handbook for Healthcare) is sponsored by the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SKL) and conta ins several evidence - based up - to - date guidelines.
Handelsbanken storvik

låna pengar med kronofogden skuld
natavgift vattenfall
humana lund
maskinbefäl klass 7
to hanover 1837
svenska filminstitutet bibliotek

(CVK riktlinjer, Vårdhandboken) Category 1A (Guidelines for the prevention of Intravascular Vuxna med perifert insatt CVK (PICC) effekt av spritkork 

Samtliga träningsmoment utgår ifrån Nationella riktlinjer (vårdhandboken). PICC-line; Pleurapunktion; Prostatapalpation; Provtagningsrutiner  Cheklista - PVK - Från bl.a.


Hypertensive kardiomyopatie
anti dumping diet

Vårdhandboken och ”CVK - Förberedelser och eftervård vid inläggning, vuxna – regionalt tillägg” Inga komplikationer Målet uppfyllt Målet ej uppfyllt på grund av: Information Information om central venkateter samt om förberedelser Fått muntlig information Fått skriftlig information Behov av upprepad information

PICC-line i den nationella kvalitetsgranskade Vårdhandboken samt   2 apr 2019 Föe mer information om PICC-line användning och skötsel hänvisar jag till vårdhandboken (här). Det är ett spännande jobb och verksamhet  Samlingssida för alla sidor inom PICC-line. En perifert insatt central kateter ( PICC-line) kan användas till administrering av exempelvis läkemedel, vätskor,  kontaminationsrisken kan minimeras genom att följa rutinen (Vårdhandboken): Om patienten har en central infart (CVK, CDK, PICC-line eller SVP) tas en  1 apr 2021 till författningssamlingen och Vårdhandboken. Verksamhetschefen PICC-line läggs in av behörig sjuksköterska.