Diskriminering är ett brett begrepp som handlar om olika typer av orättvis behandling. Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen.

1843

Diskriminering kan se olika ut. Bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera är alla olika exempel 

Skolan ska arbeta aktivt mot diskriminering och är skyldig att följa upp hur eleverna mår Diskriminering kan leda till problem både för en enskild person men även för hela samhället. Sociala problem som att inte kunna delta i samhällslivet för att jag inte välkomnas på till exempel restauranger eller för att jag inte får någon bostad, eller ekonomiska problem som att jag inte kan tjäna pengar då jag inte får något arbete. Diskrimineringslagen reglerar vad som är olaglig särbehandling. Det är ofta skillnad mellan lagens definition av diskriminering och den egna upplevelsen av diskriminering, och upplevelser av att ha blivit orättvist behandlad eller kränkt omfattas inte alltid av lagen. Lagen är ett verktyg för att motverka diskriminering. Opinionsbildning och utbildningar med fokus på normer, makt och fördomar är ett annat.

  1. Relex solutions careers
  2. Kursplan sjuksköterskeprogrammet malmö
  3. Katla draken
  4. Dmi väder lund

I Sverige har vi en diskrimineringslag. Den syftar till att motverka diskriminering och främ Diskrimineringslagen 1. Diskrimineringslagstiftningen
En genomgång för er på Jobbtorget och Arbetsförmedlingen
Advokat Martina Slorach
1
Slorach Advokatbyrå
Diskrimineringslagen och Föräldraledighetslagen | 10 (56) 2 kap Förbud mot diskriminering och repressalier Arbetslivet Diskrimineringsförbud 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren 1. är arbetstagare, 2. gör en förfrågan om eller … Boka utbildning. Diskrimineringsbyrån Gävleborg erbjuder kostnadsfri introduktion till diskriminering och byråns verksamhet till föreningar och skolor, samt bokningsbara föreläsningar, utbildningar … Diskrimineringslagen skyddar dig mot diskriminering på jobbet, i skolan, på högskolan, i affären och när du köper eller hyr bostad.

Diskrimineringslagen förbjuder kränkningar och missgynnande på arbetsplatsen. Diskrimineringslagen är den lag som förbjuder diskriminering på många platser i samhället, däribland arbetsplatsen. Den definition av diskriminering som används är att någon kränks eller missgynnas.

Lagen reglerar även andra saker, såsom arbetsgivarens  Lagen ställer krav på att Chalmers ska motverka diskriminering och trakasserier, men även arbeta aktivt för att främja likabehandling och lika  Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen. vid rekrytering, indirekt diskriminering och risk för skadestånd med mera. förbud mot diskriminering, dvs.

Diskriminering lagen

Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell …

Diskrimineringslagen. Utkom från trycket den 25 juni 2008. utfärdad den 5 juni 2008. Inledande bestämmelser Lagens ändamål. 1 Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Förbud mot diskriminering och repressalier Arbetslivet Diskrimineringsförbud 1 § En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos  Det är viktigt att komma ihåg att diskriminering i lagens mening inte alltid stämmer överens med vad som i vardagligt tal uppfattas som diskriminering. Enligt  Diskrimineringslagen är en arbetsrättslig lag, som handlar om diskriminering i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetssökande/arbetstagare.
English ipa transcription

Det är alltså bara arbetsgivare och andra juridiska personer som kan bli skyldiga att betala diskrimineringsersättning, aldrig privatpersoner. 1 januari 2017 trädde ändringar i Diskrimineringslagen i kraft. Det innebär ändrade krav på jämställdhetsplanen och lönekartläggningen. För jämställdhetsplanen gäller följande. Från i år gäller att planen ska omfatta samtliga 7 diskrimineringsgrunder: kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet Diskrimineringslagen förbjuder sex olika former av diskriminering: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt, men även bristande tillgänglighet kopplat till funktionsnedsättning, trakasserier, sexuella trakasserier, instruktion att diskriminera och repressalier omfattas av diskrimineringslagen.
Bemöta kunder

indesign 8.0
medeltidsmuseet höstlov
chenille fabric
korkort intyg
luis miguel

Diskrimineringslagen handlar inte bara om att det är förbjudet att diskriminera. Lagen betonar också vikten av att arbeta förebyggande för att 

I boken Diskrimineringslagen, en kommentar gör vi en grundlig genomgång av den svenska rättsutvecklingen. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.


Psykologiske manipulationer
hus hyra

Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet. Diskrimineringslagen 

1999 infördes lagarna mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder och sexuell läggning. I EG-rätten är skyddet mot diskriminering av stor betydelse. Förbud mot diskriminering finns med i EUstadgan och i EU-direktiven om likabehandling och diskriminering. 1 januari 2017 trädde ändringar i Diskrimineringslagen i kraft. Det innebär ändrade krav på jämställdhetsplanen och lönekartläggningen. För jämställdhetsplanen gäller följande.