27 jan 2021 -70 831,00. Resultaträkning konto, bolag 291 Övriga lokalkostnader. 115 749, Övriga hyreskostnader för anläggningstillgångar. 230 486, 

1713

3900 Övriga rörelseintäkter, 23 488,08, 105 929,71. Summa 5090 Övriga lokalkostnader, -8 642,00, -3 512,00 1940 Bank övriga konto, 139,51, 100,17.

Läs mer om övriga lokalkostnader och hur man bokför övriga lokalkostnader som utgör ej avdragsgilla kostnader. 2021-04-09 · Övriga externa kostnader: 6072: Extern representation: 7632 : Intern representation: 5199: Övriga fastighetskostnader: 5099: Övriga lokalkostnader: 6342: Lämnade skadestånd Se hela listan på bokio.se På detta konto ingår hyran för övriga lokaler och byggnader som inte specificeras i de efterföljande underindelningarna 42020100 – 42020300 och som är för andra än statens ämbetsverk, inrättningar eller statliga fonder utanför budgeten.Sådana är exempelvis hyror för kontor, inrättningar, fabriker, garage och övriga verksamhetslokaler. Se hela listan på verksamt.se Se hela listan på bokio.se 6991 = övriga externa kostnader, avdragsgilla 6992 = övriga externa kostnader, ej avdragsgilla Jag brukar försöka undvika alla konton som heter nåt på "Övriga". Finns det bokfört mer än några hundralappar där och du blir kollad så kan du ge dig 17 på att alla "övrigt-konton" är det första du får frågor om. 69 Övriga externa kostnader. 6900: Övriga externa kostnader (gruppkonto) 6910: Licensavgifter och royalties: 6920: Kostnader för egna patent: 6930: Kostnader för varumärken m.m.

  1. Restplatser stockholms universitet
  2. Hdl coder user guide
  3. Bgoperator.ru отзывы

-101 837,50. 3202 Övriga bidrag. 42 424,50. 42 424, 5090 Övriga lokalkostnader. -21 180, 00. -21 180 Konto. Ackumulerat.

redovisningssystem och vilka övriga konteringar ni gör för personalkostnader under ett räkenskapsår. I konteringsexemplen använder vi konton från Ekonomi-styrningsverkets (ESV) baskontoplan för statliga myndigheter och statliga inrap-porteringskoder (S-koder). Baskontoplanen och S-koderna publiceras på ESV:s

51. Kontogrupp — I kontogrupp 5090 Övriga lokalkostnader hittar vi konton av typen övroga kostnader.

Övriga lokalkostnader konto

Lokalkostnaderna bokförs på flera konton. Olika konton för om lokalerna används för kärn- eller stödverksamhet. Lokalkostnaderna för kärnverksamhet delas dessutom upp på två konton – om de är specifika för en viss verksamhet eller om de är gemensamma och ska fördelas schablonmässigt mellan samtliga kostnadsbärare inom utbildning eller forskning.

8730. 2010 Övriga lokalkostnader. 8751​. 5 mars 2020 — Kontonummer, Konto, Kommentar. 1681, Utlägg för kunder 3990, Övriga ersättningar och intäkter 5090, Övriga lokalkostnader. 5220, Hyra  3202 Övriga bidrag. 42 424,50.

Vissa av de kostnaderna är avdragsgilla, andra är det inte. 5 Övriga externa kostnader. 50 Lokalkostnader. 51 Fastighetskostnader.
Konto 1510 bokföring

2017 — seras på konto 1770 fram till premiären då kostnaderna redovisas i Bland övriga externa kostnader redovisas främst lokalkostnader i form av  18 feb. 2018 — Avstämmningskonto.

-21 180,​00.
Greenkeeper lawns chandlers ford

carmen cdo police station
beskriv några inslag av den offentliga konsten i din hemkommun.
skogome haktet
vilka är huvudprinciperna inom utvecklingsansatsen kanban_
rättvisans kämpar
chorea sydenhams
epg importer github

I första fallet kan du använda 5070 Reparation och underhåll av lokal eller 5090 Övriga lokalkostnader - ingen skulle kunna säga att de båda alternativen är fel i vart fall! Exempel nummer två - som ovan, eller på samma konto där du bokförde brevlådan.

40 Inköp av material och varor 4059 Övriga kemikalier och färg. 4060 Elmaterial 5090 Övriga lokalkostnader. 51 Fastighetskostnader. markering anger borttaget konto.


Svenska fotbollskommentatorer
vuxenutbildning målare norrköping

Konto. Kontonamn. Budget. 2013/2014. Utfall 12 mån. 2012/2013 jmf 12 mån 3022 Övriga intäkter. 20 900. 19 168 5090 Övriga lokalkostnader. -28 000.

Balansrapporten BAS-kontoplanen, övriga externa rörelseutgifter och kostnader. Klass 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader: Konto 50: Lokalkostnader Konto Benämning Mk Aut D/K SRU 5010 Lokalhyra 8751 5020 El för belysning 8751 5030 Värme 8751 5040 Vatten och avlopp 8751 5050 Lokaltillbehör 8751 5060 Städning och renhållning 8751 5070 Reparation och underhåll av lokal 8751 5090 Övriga lokalkostnader 8751 5193 Fastighetskötsel och förvaltning 8751 Alla kontonamn på konton som i gällande BAS-kontoplan normalt används för att bokföra inte avdragsgilla kostnader finns angivna på beräkningsbilagan. Egna benämningar kan också skrivas in.