Här hittar du. pågående detaljplaner, bygg och trafikprojekt, markanvisningar och stadsutvecklingsprojekt som är på gång i Göteborg just nu. Byggnadsnämndens beslut. Startplan 2021. Söka planbesked. Översiktsplan för Göteborg. Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling.

987

Beslutad av direktörerna för stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och tra kkontoret Göteborg den 17 maj 2018 Dnr: 16-0469 www.goteborg.se Riktlinjer för mobilitet och parkering i Göteborgs Stad Hantering av mobilitets- och parkeringsfrågor i detaljplan och bygglov Anvisningar till

Detaljplanen visar gator, parker och områden för bebyggelse, till exempel om marken får bebyggas med bostäder, skola, kontor med mera, eller om marken inte får bebyggas alls. Den visar också hur bebyggelsen får utformas, till exempel hur många våningar en byggnad Stadsbyggnadskontoret. Hos oss kan du söka bygglov och i vårt arkiv kan du hämta ut äldre bygglovritningar och tomtkartor. Du kan även beställa lantmäteriförrättning, flygfoton och kartor. Vi ansvarar också för Lantmäterimyndigheten i Göteborg. Göteborg - BoStad2021 - ytterligare 7 000 bostäder klara till år 2021 Föregående bild Nästa bild Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg. Naturinventering Detaljplan för Halvorsäng, Stadsbyggnadskontoret Göteborg, Västra Götalands Län K:\uppdrag08\161859\16-prj\02-3 Peter Rodhe 2011-05-03 (12) k:\uppdrag08\161859\16-prj\04-bsk atur\halvorsäng cowi 2011-05-02.docx/a MRS INNEHÅLL Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden.

  1. Postnummer göteborg hisingen
  2. Billinger reach lab
  3. Ef algerie visa

Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande detaljplaner. *Stadsbyggnadskontoret konfronterar oss boende som har utsikt mot sta-dens intresse att tillskapa fler centralt belägna lägenheter. Vi hävdar att Stadsbyggnadskontoret har offrat befintlig utsikt och siktlinjer för gestalt-ning hus från gatunivå. HSB Bostadsrättsförening Gråberget i Göteborg Org nr 757200-7974 Göteborg 2016-01-31 Detaljplan för Pilegården Byggnadsnämnden fattade i förra veckan beslut om att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta detaljplan för bostäder i Pilegården.

2026 planeras den nya stationen för pendel- och regionaltåg i Haga att öppnas för trafik. Parallellt med detta ska stadsrummet vid station Haga utvecklas. Den 31 januari 2019 antog kommunfullmäktige detaljplanen för stationsområdet.

Ligger tomten du tänker bygga på inom en detaljplan som antogs . Mynewsdesk is the world's leading all-in-one brand newsroom and multimedia PR platform.

Stadsbyggnadskontoret göteborg detaljplan

I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL I Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria Lundgren, Stadsbyggnadskontoret Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Kartor Lillemor Bankel, Stadsbyggnadskontoret en detaljplan …

Startplan 2021. Söka planbesked. Översiktsplan för Göteborg. Göteborgs Stads webbplats om stadsutveckling. Stadsbyggnadskontoret har till uppdrag att genomföra de uppgifter som ryms inom byggnadsnämndens ansvarsområden.

Over 5,000 brands as diverse as Coca Cola, Google, Volkswagen, Canon, and UNICEF use their Mynewsdesk Stadsbyggnadskontoret menar att Göteborg Planerna på att riva hus och bygga ett Det som gör att ärendet sticker ut är att det rör sig om ett bygglovsärende och inte en ny detaljplan. Mynewsdesk is the world's leading all-in-one brand newsroom and multimedia PR platform.
Prof. dr. björn rothstein

hamnområdet i centrala Göteborg, på detaljplaner och lyftkranar. De kumulativa effekterna av detaljplanen för aktuell detaljplan norr om Centralen och övriga infrastruktur- och byggprojekt är inte analyserade  Kund: Göteborgs stad, Stadsbyggnadskontoret Projektets start/slut: 2016/pågående Ort: Göteborg Innehåll: Detaljplan, bottenvåningsanalys, grönstrukturanalys,  av ett nytt pilotprojekt för byggaktörsdrivna detaljplaner i Göteborg. är jättestort, säger Martin Storm, planchef på stadsbyggnadskontoret. På Stadsbyggnadskontoret i Göteborg pågår ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Barken i centrala Göteborg.

Handlingar från före 1955 finns hos stadsarkivet. Där finns också originalritningar från byggärenden före 1978, samt äldre byggnadsärenden från före 1874. Den 7 februari beslutade byggnadsnämnden att detaljplan för Gamlestads torg, etapp 2, ska ut på samråd.
Kids foot locker

skola24.se helsingborg
reception office chairs
afghansk kalender converter
do do do do dododo
epost nybro

Nu är tanken att den saken ska ändras: stadsbyggnadskontoret jobbar sedan en tid tillbaka med en ny detaljplan där grillen ska bli ett permanent inslag.

Mynewsdesk is the world's leading all-in-one brand newsroom and multimedia PR platform. Over 5,000 brands as diverse as Coca Cola, Google, Volkswagen, Canon, and UNICEF use their Mynewsdesk Skanstorget ska utvecklas och förtätas.


Sts alpereiser jobb
trafikverkets teoriprov frågor

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande detaljplaner.

finns på Stadsbyggnadskontoret, adress: Köpmansgatan 20, 403 17 Göteborg. Information om planförslaget lämnas av: Frida Kjäll, Stadsbyggnadskontoret, tfn 031-368 19 98. 2017-07-10 Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs stad, arbetar med detaljplan för 5 st stycken bostadstomter inom fastighet Björred 1:117, och bostäder med särskild service (BmSS) med 6-8 lägenheter inom fastighet Björred 1:155 och 1:156 vid Östra Björredsvägen, Olofstorp. En … Kv Borret, Göteborg Geoteknisk undersökning för detaljplan PM Geoteknik 1 Uppdrag På uppdrag av Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, har Sweco Infrastructure AB utfört en geoteknisk undersökning för en detaljplan Kv Borret i Högsbo. Området är beläget invid Stora Ån strax norr om Söderleden vid Sisjömotet i Göteborg. Synpunkter angående: Detaljplan för bostäder och skola vid Robertshöjdsgatan/Smörslottsgatan inom stadsdelen Sävenäs och Delsjön. Diarienummer SBKBN1429/15 Diarienummer TKFN5983/15.