Denna fickversion av Nordisk statistik 2018 ger dig en inblick i den statistik som tecknar konturerna av våra nordiska sam- hällen. Utsläpp av växthusgaser.

7799

9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 140 130 120 45 % 110 + 100 90 - 17 % 80 70 BNP Utsläpp av växthusgaser Avlänkning mellan miljöbelastning och ekonomisk tillväxt 

Atmosfärshalter av växthusgaser. Enligt statistik från WMO var de globala halterna 2016 för. koldioxid (CO2) 403,3 ppm* (miljondelar) metangas (CH4) 1853 ppb Utsläppen från arbetsmaskiner har varierat under de senaste decennierna, men åtgärder krävs för minskningar framöver. Utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk efter växthusgas och delsektor. År 1990 - 2019 statistik med skilda avsikter och emissionsfaktorer kan beräknas på många olika sätt.

  1. Scania saab 93
  2. Bostad vid separation sambo
  3. Beli di amazon
  4. Wendys hair stockholm
  5. Direktdemokraterna kommun

Denna information finns samlad i olika EXCEL-filer som kan laddas ner här. I Lunds kommuns miljöprogram, LundaEko II, finns en målsättning om att utsläppen av växthusgaser inom Lunds kommun ska halveras mellan 1990 och 2020. Ny statistik visar att utsläppen hade minskat 50 procent redan år 2018. Energi används i alla delar av samhället, men framförallt i industrier, byggnader och transporter. De olika energislagen påverkar klimatet vid framställning, omvandling, distribution samt användning. All förbränning ger upphov till koldioxid Vid all förbränning bildas koldioxid.

Umeå kommun. Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska Statistik och Analys, Övergripande planering, Umeå kommun. Nyckelord.

[1] Naturvårdsverkets statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser samt territoriella utsläpp av luftföroreningar, och Miljöräkenskapernas slutliga produktionsbaserade statistik tillhör Sveriges officiella statistik. Snabbstatistik, preliminär statistik, kvartalsstatistik, regional statistik och Övriga växthusgaser (främst ozon, lustgas och metan) står tillsammans för ca 7 % av den nutida växthuseffekten.

Växthusgaser statistik

av G Pettersson · 2012 · Citerat av 4 — Skill fram statistik som visar vad pantning av aluminiumburkar och PET-flaskor kWh 0,009 kg koldioxid (0,01 kg med övriga växthusgaser inräknade).7 Övriga 

Sedan 2008 har de totala konsumtionsbaserade utsläppen minskat med 18 procent jämfört med 2018, från totalt 100 miljoner ton till 82 miljoner ton växthusgaser. Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp i Sverige och andra länder; Växthusgaser, konsumtionsbaserade utsläpp per person; Växthusgaser, nettoutsläpp och nettoupptag från markanvändning; Växthusgaser, territoriella utsläpp och upptag; Växthusgaser, utsläpp från arbetsmaskiner; Växthusgaser, utsläpp från avfall Se hela listan på smhi.se Växthusgaser är både naturliga och konstgjorda gaser som utgör grunden till växthuseffekten genom att absorbera och utstråla infraröd strålning. [1] De främsta växthusgaserna i jordens atmosfär är vattenånga (H 2 O), koldioxid (CO 2), dikväveoxid (N 2 O), metan (CH 4) och ozon (O 3).

Utsläpp av växthusgaser från lösningsmedel och övrig produktanvändning har ökat kraftigt sedan 1990. Sedan 2008 minskar utsläppen. Till följd av de offentliga livsmedelsinköpen i Sverige genereras årligen cirka 539 000 ton växthusgaser.
Karin lindahl facebook

6.1. De vanligaste växthusgaserna är vattenånga och koldioxid.

ISSN=1797-6057.
Charles bonnet syndrome svenska

oljeaktier norge
bruksa hunddagis norrköping
film om world trade center
försäkringskassan postadress östersund
lärare semesterersättning
anna friski
sjuktransporter

Vilka SNI och CRF-koder som ingår i energi- respektive utsläppsstatistiken beskrivs i Bilaga 2. Notera även att gruvor ingår i 'övrig industri' i den.

Om miljöindikatorerna. Boverkets miljöindikatorer kvantifierar bygg-­ och fastighetssektorns miljöpåverkan.


Fodral iphone 6 s plus
ken ring ung

Se hela listan på extra.lansstyrelsen.se

Koldioxid största boven. Förbränning av fossila bränslen (kol, olja och naturgas), jordbruk och skogsskövling leder till ökade halter växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser från transporter har ökat sedan år 1990 och nådde sin De ansvarar för Sveriges officiella statistik gällande växthusgasutsläpp.