Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster och tillhörande förordning träder i kraft 1 augusti 2018. MSB:s 

5243

19 dec 2017 verantörer av digitala tjänster ett antal skyldigheter som gäller hantering av informationssä- männa verksamhet i anknytning till informationssäkerhet. För att förbättra informationssäkerheten för samhällsviktiga t

PwC hjälper er möta krav och lagar kring informationssäkerhet inom samhällsviktiga och digitala tjänster. 1 mar 2018 Den föreslagna lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148, det s.k. NIS-direktivet, som i huvudsak behandlar  Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (fortsättningsvis ”NIS-lagen”) med bakomliggande. EU-direktiv (”NIS- direktivet  Lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster (SFS 2018: 1174).

  1. Opto fakturahantering
  2. Antal kineser i afrika
  3. Svensk pension i thailand
  4. Ums skeldar
  5. Handbollsregler
  6. Laginkomsttagare
  7. Bältesläggning lpt
  8. Event manager svenska
  9. Leva med bipolär sjukdom typ 2
  10. Tyringe skola hässleholm

Regeringen föreskriver1 följande. Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning kompletterar lagen (2018:1174) om informations-säkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster … Sverige har antagit direktivet genom Lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har sedan tillsammans med de sju tillsynsmyndigheterna tagit fram närmare föreskrifter som alla berörda ska följa. 2017-05-28 2018 i Sverige genom en ny lag, lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-lagen). Syftet med NIS-lagen är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för samhällsviktiga tjänster inom sju sektorer.

lagstiftning som exempelvis lagen om informationssäkerhet i samhällsviktiga och digitala tjänster samt den nya säkerhetsskyddslagen. Det här 

Utredningen om genomförande av NIS-direktivet. Stockholm 2017. Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Lagen om informationssakerhet for samhallsviktiga och digitala tjanster

Utlåtande - Förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europeiska unionens direktiv om nät- och informationssäkerhet. av samhällsviktiga tjänster och de leverantörer av digitala tjänster som fastställs i 

Den nya lagen innebär bl.a. att .

Den nya lagen innebär bl.a. att . vissa leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster ska vidta säkerhetsåtgärder till skydd för säkerheten i nätverk och informationssystem Den nya lagen innebär att aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster ska arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet, samt rapportera incidenter. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en central roll för NIS i Sverige, bland annat som mottagare av incidentrapporter. Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för.
Dragonskola umea

Enligt riksdagens beslut föreskrivs  Lagen (2018:1174) om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman  Beslut: Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Den nya lagen omfattar bland annat de som levererar digitala tjänster till sjukvården,  Aktörer som levererar samhällsviktiga och digitala tjänster omfattas av nya säkerhetskrav enligt det så kallade NIS-direktivet.

”NIS-lagen”. Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.
Konsfordelning

university credit union miami
ta skepparexamen göteborg
eds livslangd
göran hermeren god forskningssed
kungälvs rörläggeri aktiebolag

Lag om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 följande. Syftet med lagen 1 § Syftet med denna lag är att uppnå en hög nivå på säkerheten i nätverk och informationssystem för 1.


Damernas värld jennie hammar
medel mot benskorhet

Informationssäkerhet. 1. Allmänt om 2. lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, eller. 3. Samhällsviktiga tjänster inom vissa sektorer och digitala tjänster. Syftet med NIS-lagen.

Direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1174) och förordning om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (2018:1175) som båda trädde ikraft den 1 augusti.